فایل های دسته بندی کامپیوتر - صفحه 1

توضیح کامل درباره کامپیوتر

مسلما یکی از سودمندترین اختراعات بشر تا به امروز کامپیوترها بوده اند. دستگاه هایی که هزاران بار سریعتر از انسان فکر میکنند و سرعت عملشان به طرز غیر قابل باوری بالاست.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل