فایل های دسته بندی خدماتی و آموزشی - صفحه 1

طرح توجیهی راه اندازی ISP ارائه اینترنت

طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی ISP ارائه اینترنت

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی مجتمع تفریحی و گردشگری بین راهی

طرح توجیهی فنی و مالی بسیار کامل و دقیق مجتمع تفریحی و گردشگری بین راهی بروز شده و جدید

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل