فایل های دسته بندی قالب پاورپوینت - صفحه 1

6 قالب حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه پروژه و تحقیق

بسیار مناسب و عالی برای ارائه پایان نامه پروژه و تحقیق برای دوره های لیسانس فوق لیسانس و دکتری می باشد.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته محیط زیست

دانلود مجموعه 6 قالب و تم پاورپوینت آماده برای رشته محیط زیست قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه های قالب های پاورپوینت با موضوع مواد غذایی

شش قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع ازدواج

شش قالب پاورپوینت با موضوع ازدواج جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع ساختمان

شش قالب پاورپوینت با موضوع ساختمان جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع فضای مجازی

شش قالب پاورپوینت با موضوع فضای مجازی جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع طب سنتی

6 نوع مختلف قالب پاورپوینت با موضوع طب سنتی جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع خودرو

دانلود مجموعه 4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای موضوع خودرو قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع حمل و نقل

دانلود مجموعه 4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای موضوع حمل و نقل

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی